Poradnia Psychiatryczna

Choroby psychiczne to najczęściej stany lękowe i depresja – wpływają one negatywnie na życie osobiste oraz zawodowe.

Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się:diagnostyką lekarską, poradnictwem psychiatrycznym, psychoterapią indywidualną, działaniami profilaktycznymi, udzielaniem indywidualnych świadczeń profilaktyczno-leczniczych w ramach opieki ambulatoryjnej.

Wizyty lekarskie nie wymagają skierowania do tej poradni.

Lekarze w przychodni

Dr Maciej Czajkowski

Wizyty odbywają się w ramach kontraktu NFZ.

Badania laboratoryjne

Zapraszamy pacjentów i pacjentki do laboratorium Synevo na I piętrze. Możliwość zrobienia badań na NFZ i komercyjnie w atrakcyjnej cenie.

Laboratorium czynne:
poniedziałki – czwartki 8:00 – 10:00
 piątki 7:00 – 10:00.