Dzienny Oddział Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest dla osób z problemami psychicznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, a nie wymagających pobytu w całodobowym Oddziale Psychiatrycznym (szpitala).

Terapia prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, poprzez oddziaływania farmakologiczne, psychoterapeutyczne oraz socjoterapeutyczne. Pacjent w trakcie pobytu ma możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego L4, pobyt maksymalnie może trwać 3 miesiące. Skierowanie do oddziału może wystawić lekarz psychiatra lub każdy inny specjalista.  Kwalifikacja od przyjęcia odbywa się na podstawie skierowania  dwustopniowo przez psychologa i psychiatrę. 

Zajęcia odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00, w czasie pobytu pacjenci otrzymują terapię oraz posiłek. 

W trakcie pobytu w oddziale pacjenci mają możliwość korzystania z następujących terapii:

  • psychoterapia indywidualna i grupowa;
  • psychoedukacja;
  • psychodietetyka;
  • kulinoterapia;
  • relaksacja;
  • arteterapia;
  • spacery;
  • muzykoterapia;
  • kinezyterapia.

Zasady funkcjonowania oddziału reguluje wewnętrzny regulamin mający na celu stworzenie poczucie bezpieczeństwa, dobrych relacji wewnątrz społeczności oddziału oraz optymalnych warunków korzystania z terapii.

Pobyt w oddziale ma służyć poprawie stanu psychicznego, redukcji objawów i zachowań objawowych, zapobieganiu nawrotom choroby, poprawie współpracy we własnym leczeniu, poprawie funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej, poprawie samooceny, aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowe .

Lekarze w przychodni

close-up-doctor-health-42273 (1)

Dr Maciej Czajkowski

Wizyty odbywają się w ramach kontraktu NFZ.

Badania laboratoryjne

Zapraszamy pacjentów i pacjentki do laboratorium Synevo na I piętrze. Możliwość zrobienia badań na NFZ i komercyjnie w atrakcyjnej cenie.

Laboratorium czynne:
poniedziałki – czwartki 8:00 – 10:00
 piątki 7:00 – 10:00.